Stinsen en State's in friesland

Friesland kent tientallen Stinsen en State's.
We hebben de belangrijkste hieronder voor u geselecteerd.

De Schierstins Veenwouden
De permanente tentoonstelling 'Ljocht en Skaad' (licht en schaduw) brengt de bezoekers van de Schierstins in de wereld van kloosters, kerken, stinsen en states in Noordoost Friesland.
Lees verder
Bezoekerscentrum Uniastate en Tsjerke Bears, Beers
In de kerk van Bears is een prachtige tentoonstelling ingericht die de bezoeker een helder beeld geeft van de geschiedenis van Staten en Stinsen in Friesland.
Lees verder
Dekemastate, Jelsum
U bent van harte welkom in de State, om u weer even in de vorige eeuw te verplaatsen. Een grondige bezichtiging neemt ongeveer twee uur in beslag.
Ook kunt u rondom de state de tuin bekijken, of neerstrijken op het terras voor een kopje koffie.
Lees verder
Epema State Ysbrechtum
In het huis zijn de historische kenmerken nog aanwezig.
Zo hangen er in de State schilderijen uit vele eeuwen.
Ook de meubels zijn bewaard gebleven.
U kan deze locatie ook huren voor speciale gelegenheden!
Lees verder
Fries Museum Leeuwarden
De hoogtepunten van de Friese cultuur én moderne en hedendaagse Nederlandse kunst geven het Fries museum een veelzijdig en eigenzinnig gezicht.
Lees verder
Buitenplaats Vijversburg Tietjerk
Het Bos van Ypeij, ofwel Beeldenpark Vijversburg, staat op landgoed Vijversburg.
De vaste tentoongestelde kunstwerken worden ieder jaar aangevuld met een unieke tentoonstelling in de zomermaanden.
"Vanaf 20 april is er in het theehuis van de Vijversburg een bijzondere expositie te zien van Hennie Dijk-Stel zij exposeert daar haar nieuwe werk"!
Lees verder
Hotel paleis Het Stadhouderlijk Hof Leeuwarden
In het hart van het stadscentrum van Leeuwarden vindt u het schitterende Fletcher Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof. Dit monumentale pand kent een rijke historie en is tot 1971 in het bezit geweest van de koninklijke familie. Alle vertrekken in dit paleis zijn vorstelijk te noemen.
Lees verder
Nationaal Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden
Het Princessehof Leeuwarden biedt een wereld aan keramiek. Het heeft een zeer bijzondere collectie Aziatische en Europese keramiek, die als uniek in Nederland én de wereld beschouwd kan worden. Het Princessehof laat zien dat keramiek van alle tijden en van alle culturen is.
Lees verder
Heringastate/Poptaslot Marssum
Het Poptaslot, parel onder de Friese States en Stinzen. De historie van het slot gaat terug tot de 15e eeuw, toen de stins door de Heringa's werd gesticht Aesgna genaamd.
Lees verder
Martenastate Cornjum
Een wandeling door een park als dat van Martenastate - een historische buitenplaats op een terp - dat is genieten.
Van de karakteristieke bomen en lanen en van de cultuurhistorische elementen op een 4,5 hectare groot terrein.
Met speciale aandacht voor de stinzenflora die al in het vroege voorjaar uitbundig staat te bloeien.
Lees verder
Landgoed Allingastate Allingawier
Unieke State, ontworpen en gerealiseerd door de heer Yde Schakel, oprichter van de Aldfaers Erf Route.
Overnachtingsmogelijkheid voor twee personen in gastenverblijf aan de rand van het landgoed met desgewenst ontbijt.
Lees verder
Landgoed Stania State Oenkerk
Het prachtige park Staniastate eeuwen oud. In de 16e eeuw liet Jeppe van Stania deze locatie bouwen.
Nu kun je in dit park lekker genieten van een wandeling, een drankje of een hapje eten in de bijgelegen brasserie en theeschenkerij.
Ook kan je een gezellig feestje hier vieren!
Lees verder
Hampshire Classic Hotel Landgoed De Klinze Oudkerk
Alhoewel er in het jaar 1567 al wordt gesproken over een ‘Zathe Oppe Clincke’ (een state op het mooiste punt), werd met de bouw van de huidige State (aanzienlijk huis) begonnen in de tweede helft van de zeventiende eeuw. De toenmalige stichter, Hessel Aysma, verkocht de State echter al in 1651 aan Jetze van Sminia.
Lees verder
Museum 't Ald Slot Warga
In de zomer van 1989 is de Stichting "Ald Slot" opgericht. De Stichting heeft tot doel het Ald Slot aan de Ald Slotwei te Wergea in gerestaureerde staat te behouden. In het Ald Slot, waarin een museum gevestigd is, worden ook andere activiteiten georganiseerd.
Lees verder
Meer informatie over Stinsen en State's in Friesland
Meer informatie vindt u op:

www.stinseninfriesland.nl:
252 Stinsen en States die in de provincie Friesland voorkomen en voorkwamen.

www.stinzenflorafriesland.nl